Fyzioterapie

Nevjvyšší třída přístroje pro fyzioterapii

Fyzioterapie

Protézy dolních končetin

  • Elektroterapie
  • Vakuová terapie
  • Ultrazvuk

Pokročilá anatomická encyklopedie více než 200 přednastavených protokolů

Fyzioterapie

Více než 30 druhů produktů

dvou- a čtyřpólová interference, TENS, ruská stimulace DD proudy, Träbertovy proudy, pravoúhlé a šikmé pulzy, galvanický proud, mikroproudy, vysokonapěťová terapie, vektorové pole a jeho modifikace, stimulační proudy, I/t křivka

Fyzioterapie

Terapeutický ultrazvuk

  • Elektroterapie
  • Vakuová terapie
  • Ultrazvuk

Provozovny a výjezdová pracoviště