Poskytované služby

Zabýváme se výrobou a aplikací širokého spektra zdravotnických pomůcek.
Mezi naše priority patří výroba pomůcek pomocí nejnovějších technologií (scanování těla a 3D tisk, podo scanner, L.A.S.A.R. Posture) a sledování nejnovějších trendů v oboru, kterého je docíleno pravidelným proškolováním zaměstnanců - akreditované kurzy a školení. Tyto aspekty ve výsledku u pacientů jednak eliminují zatěžující procedury týkající se samotné výroby pomůcky, ale také zvyšují přesnost odebrání měrných podkladů a celkovou kvalitu péče.

KATALOG PRODUKTŮ

Dokumentace k prostředkům na zakázku podle Nařízení (EU) MDR 2017/745

Úhrada pomůcek:

Jak získat ortopedickou pomůcku - pacient má vždy na výběr, zda si pomůcku zafinancuje sám, nebo s pomocí své zdravotní pojišťovny (dále jen ZP). Pomůcka řešená přes ZP je dvojího typu: a) plně hrazena ZP b) spoluúčast pacienta. Formu úhrady pomůcky určuje typ poukazu, který vystavuje odborný lékař. Obecně platí, že každá pomůcka je vázána na vystavení individuálního formuláře - záleží vždy na typu pomůcky a druhu ZP.

 • Smluvní pojišťovny: firma A-orto s.r.o. má smlouvy uzavřeny s těmito pojišťovnami:
  111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  207 Oborová zdravotní pojišťovna
  209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
  211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

V případě jakýchkoli nejasností se na nás můžete kdykoli obrátit a my vám rádi poradíme s ideálním postupem při získání vaší pomůcky.

Protézy dolních končetin

Protézy dolních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Protézy horních končetin

Protézy horních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Protézy dolních končetin

Protézy dolních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Trupové ortézy

Trupové ortézy

Trupové ortézy kompenzují poruchy páteře pomocí biomechaniky a technických možností. Aplikace trupové ortézy by měla být vždy součástí komplexního léčebného procesu, ve kterém nesmí chybět pravidelné kontroly u lékaře a rehabilitace. U některých typů trupových ortéz a vad páteře je nutné, aby pacient prováděl rehabilitační cvičení vždy s nasazenou ortézou. Tyto zásady jsou však velmi individuální a je zapotřebí je pravidelně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Je možné si u nás nechat zhotovit trupovou ortézu individuální na základě scanování a 3D tisku, nebo zakoupit ortézu sériovou

Nezávazná poptávka
Měkké bandáže

Měkké bandáže

Mezi sortiment měkkých bandáží spadá široká škála pomůcek. U nás máte možnost nechat si vyrobit na míru šitou bandáž, nebo zakoupit sériovou, u které Vám dáme na výběr ze širokého spektra katalogů a firem.

Nezávazná poptávka
Protézy horních končetin

Protézy horních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Protézy dolních končetin

Protézy dolních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Protézy horních končetin

Protézy horních končetin

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Naše firma zhotovuje protézy pro všechny úrovně amputací na dolní i horní končetině.

Nezávazná poptávka
Legislativa MDR 2017/745

Legislativa MDR 2017/745

Zde naleznete na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, jinak také známé jako Nařízení MDR (Medical Devices Regulation) ke stažení:

Nezávazná poptávka
GDPR - Poučení o ochraně osobních údajů

GDPR - Poučení o ochraně osobních údajů

GDPR - Poučení o ochraně osobních údajů

Naleznete v tomto PDF ke stažení zde.

 

Nezávazná poptávka